പ്രൊഫ. കെ.വി. രാമകൃഷ്ണന്‍റെ കവിതകളുടെ ആലാപനം

ശയനപ്രദക്ഷിണം - ആലപിക്കുന്നത് ജ്യോതിബായ് പരിയാടത്ത്

വാനപ്രസ്ഥം - ആലപിക്കുന്നത് ഗായത്രി

ഇരുണ്ട ചോര - ആലപിക്കുന്നത് മുരളി പുറനാട്ടുകര

വിദ്യാരംഭം

 
   
HOME BIOGRAPHY LITERARY WORKS BOOK COVERS ASEETHI - 80TH B.DAY VIDEOS PHOTOGRAPHS