Prof. K.V. Ramakrishnan
 Prof. K.V. Ramakrishnan   
POEMS

Valmeeki

Sahayathrikayodu

Varanda Ganga

Ketavilakku

Puthiya Saradhi

Chathurangam

Kottum Chiriyum

Nazhikavatta

Agnisudhi

Agnigarbha

Rajasilpi

Aksharavidya

Bhranthi

Onnamsammanam

KVRamakrishnante Thiranjetutha Kavithakal

Kalasakshikal

 

WORKS IN ENGLISH

NV Krishna Warrior (Biography)

Prospero New Born – Evolution Of Shakespeare’s Tragic Heroes

King Lear – King Without A Crown – Shakespeare’s Idea Of Authority

STUDIES

Shakespeare – Indian Pariprekshyathil

 

ESSAYS

Kavithayum Thalavum

Kavyachinthakal

Kavimastarute Klass

Nirmalyadarsanam

Sooryakantham

 

PLAY

   Varshikkatha Meghangal

 

TRANSLATIONS

   Dracula

Kanakabharanam

Rabindranath Tagore

Manmohan Ghosh

Nanalal

Pusthakavisappu

Syron (Two parts)

Ulnatan Mannu

Julius Caesar

HOME BIOGRAPHY BOOK COVERS POEM RECITAL ASEETHI - 80TH B.DAY VIDEOS PHOTOGRAPHS